Bakgrunnsmusikk på denne siden:
TONGAREVA FIVE with Mr. Taja. Fra  albumet Rarotonga Tour '98 :" Aussie - Tamariki Turua I Te Po"


Jotunblikk
Om meg
Min Familie
ARIZONA, USA mars 2003
FLORES  Mars-April 2003
MADAGASKAR 2006
Northern Territory, Australia Juli 2004
RAROTONGA, Cook Islands mars-april 2003
Gutta the boys på stein)tur...
Blandet Stein- og Mineral godteri...
Diverse bilder........
Favorittlinker
Kontakt meg